Montessori metóda - Revolúcia vo výchove dieťaťa
Zaujímavosti

Montessori metóda - Revolúcia vo výchove dieťaťa

V našom článku sa dočítate o živote a prekážkach fascinujúcej Márie Montessori. Aké montessori princípy priniesla do vzdelávania, čo si z nich môžeme zobrať aj v dnešnej dobe pri výchove dieťaťa a výber vhodných montessori hračiek.

Obsah článku o Montessori:

 1. Životný príbeh Márie Montessori
 2. Princíp výchovy podľa Márie Montessori
 3. Ako pristupovať pri výbere správnej Montessori hračke
 4. Výber vhodných hračiek pre správny rozvoj dieťaťa 

1. Kto bola vlastne Mária Montessori?

Inšpiratívny príbeh Márie Montessori sa začal písať 31. augusta 1870 v Taliansku.
Ako malé dievča malo na svoju dobu veľmi nezvyčajný sen - študovať a pomáhať. Keďže prísna nálada v spoločnosti nedovoľovala ženám vzdelanie, bol to priam nesplniteľný sen. Podporu nenašla ani v rodine, kde jej otec školu vyslovene zakázal. Žena sa podľa neho mala naučiť ženským prácam a venovať sa iba rodine. 

Napriek tomu ju odbor medicíny učaroval natoľko, že sa vzoprela zákazom a prihlásila sa na školu. Vďaka tomuto odvážnemu rozhodnutiu a tvrdej práci sa stala prvou ženou s titulom doktor medicíny, a to už vo veku 25 rokov. 

Po skončení školy si vyhrnula rukávy a pustila sa do práce so slabomyseľnými deťmi. Pri liečbe sa ako jediná nesústredila len na telesnú stránku detí, ale hlavne na ich výchovu. Predpokladala, že podnetné prostredie pomôže deťom dosiahnuť vlastnú nezávislosť. Vytvárala hračky a pomôcky, kde si deti mohli vybrať aktivity samé. Na všetko im nechala dostatok času, aby pracovali svojím vlastným tempom na základe svojich možností. Venovala sa im individuálne a uplatňovala aj meditujúce chvíle ticha. Jej práca priniesla nečakane veľký úspech. To ju priviedlo na štúdium pedagogiky a psychológie, aby sa mohla naplno venovať aj zdravým deťom. 


Mária Montessori s dietaťom - Historická fotografia. Zdroj: montessori-ami.org

V chudobnej robotníckej štvrti otvorila som prvý Dom detí (Casa dei bambini), kde zoskupovala deti zo sociálne slabších rodín, ktoré ale boli duševne zdravé. Tu im pomáhala správnou výchovou vybudovať lepší život. Deti sa museli naučiť starať samé o seba, čím získavali pocit sebaistoty. Zaviedla im tzv. cvičenia praktického života a pozitívny prístup k budúcemu povolaniu. Vďaka rôznym spoločným aktivitám ich viedla k vzájomnej spolupráci a rešpektu. Naplno sa jej podarilo rozvinúť ich rozumové schopnosti a emocionálnu stránku osobnosti. 

Splnila si tým veľké prianie a jej úspechy vo výchove a vzdelávaní sa rozšírili po celom okolí. Zakrátko nato boli otvorené ďalšie Domy detí a dočkala sa všeobecného uznania. Dokonca mohla konečne začať pracovať ako detská lekárka. 

Mária Montessori sa snažila pomáhať aj ženám svojej doby, ktoré vtedy mali zakázané voliť či kandidovať vo voľbách. Ako feministka bola pozvaná na mnoho diskusií a kongresov, kde sa vďaka jej dokonalým komunikačným schopnostiam, vedomostiam a vždy upravenému vzhľadu začalo jej učenie šíriť do celej Európy. O jej schopnostiach sa dopočuli až v Amerike, kam ju v roku 1915 pozvali, aby viedla kurzy pre učiteľov a odovzdávala im svoje vedomosti.

Drevené hračky z dielne DUBLEZ sa stanú vhodnou edukačnou pomôckou a taktiež rozvíjajú jemnú notoriku a pamäť dieťaťa:

Drevená vkladačka pre deti - Ježko Drevená vkladačka pre deti - Ježko
+ 1
Drevené vkladačky pre deti
(0)
25,40 €
Drevená skladačka pre chlapcov - Náradie
+ 9
Drevené vkladačky pre deti
(0)
15,20 €
Drevená hračka do kuchynky - Ovocie v pohári Drevená hračka do kuchynky - Ovocie v pohári
+ 1
Drevené vkladačky pre deti
(0)
20,30 €

Svoje výchovno-vzdelávacie metódy chcela využiť pre dobro všetkých detí na svete. Preto spolu so svojím synom založila Medzinárodnú asociáciu Montessori AMI, ktorej úlohou bolo prepojenie všetkých škôl s Montessori pedagogikou a organizovanie kurzov. 

2. svetová vojna zastihla Máriu Montessori nepripravenú a v pokročilom veku. Emigrovala do Indie, pretože všetky jej školy boli zatvorené a literatúra spálená. Výchova k slobodnému mysleniu bola v tomto režime neprijateľná a neprípustná.

Táto ťažká skúška ju ale nezlomila. Po skončení vojny začala svoje učenie šíriť od začiatku. Na pomoc prišli skoro všetci jej bývalí študenti z celého sveta, ako živým dôkazom jej schopností. Spolu obnovili zničené organizácie a pomáhali ľuďom po celom svete. Za svoju prácu bola Mária niekoľkokrát nominovaná na Nobelovu cenu za mier.

2. Princíp výchovy podľa Márie Montessori

Doteraz je hlavným cieľom Montessori pedagogiky pomáhať deťom v poznaní sveta a seba samého. Princíp vzdelávania sa dá definovať jednou vetou: ,,Pomôž mi, aby som to mohol urobiť sám“. Túto myšlienku si môžeme vysvetliť ako pomoc učiteľa (alebo rodiča), ktorý dieťa sleduje, pomáha mu a zasiahne do hry len v prípade, že dieťaťu hrozí nebezpečenstvo. 

2.1 Montessori aktivity

Dieťa sa má cítiť šťastné aj pri každodenných činnostiach, ktoré odpozerá vo svojej rodine. Dovoľte mu napodobňovať rodičov (ako varíte, pečiete, opravujete), začleňujete ho tak do domáceho prostredia. Dieťa sa takto učí dorozumievať a uvedomuje si svoje vlastné zmyslové vnímanie. 

Mária Montessori bola voči deťom vždy otvorená a už od útleho detstva ich učila domácim prácam. Zamerala sa hlavne na jednoduché činnosti, ako napríklad utieranie prachu. Vďaka tomu sa dieťa naučilo udržiavať čistotu a poriadok vo svojej domácnosti. Ďalšou skvelou činnosťou je polievanie kvetov, dieťa si tým uvedomí zodpovednosť za rastliny a osvojí si aj vzťah k prírode. Preto by ste sa nemali báť dovoliť svojim deťom umývať nádoby, prestierať stôl, zasúvať stoličky alebo ich nechať samé zaväzovať šnúrky (aj keď im to bude trvať 3 krát dlhšie, ako keby ste to spravili za nich). Učíte ich tým samostatnosti.

Medzi montessori aktivity zaraďujeme napríklad:

 1. Drevené kocky, ktoré deti usporiadajú podľa veľkosti - Deti sa vďaka tomu učia logike, základným geometrickým tvarom a citu.
 2. Porovnávanie predmetov podľa veľkosti a tvarov - Aplikácia napríklad prostredníctvom vkladania dreveným predmetov rôznych tvarov do šablón. Dieťa sa učí logickému mysleniu. 
 3. Presýpanie rôznych surovín z misky do misky, prelievanie tekutín - Tieto činnosti precvičujú prioritne jemnú motoriku, nakoľko si dieťa musí dávať pozor, aby sa sypký materiál alebo tekutina dostala tam, kam má. Okrem jemnej motoriky sa dieťa učí aj pozornosti a trpezlivosti.
 4. Vyberanie surovín pinzetou - Ďalší typ formy precvičovania jemnej motoriky v detských prstoch.
 5. Zaväzovanie šnúrok, prevliekanie šnúrok - Deti sa hravou formou učia základným činnostiam, ktoré sú potrebné v živote a učia ich samostatnosti.
 6. Obkresľovanie tvarov a písmen - Táto činnosť dieťa pripravuje hravou formou na začiatok školy, kde už bude lepšie ovládať držanie ceruzky v ruke a učenie perom bude pre dieťa omnoho jednoduhšie. Zároveň sa učí jemnosti, aby sa správne naučil vyvinúť tlak ceruzky pri písaní na papier.
 7. Hľadanie správnej cesty v papierovom bludisku - Podobná aktivita môže byť napríklad aj spájanie bodiek jedným ťahom, pričom výsledný efekt by mal vytvoriť obrázok. Aktivita učí dieťa logickému mysleniu a pri bludiskách aj rozvoju pamäti.
 8. Puzzle, hlavolamy, vkladačky a skladačky, pexeso - Aktivity vhodné pre rôzne vekové kategórie v závislosti od obtiažnosti. Hravou formou podporujú správny vývoj dietaťa po mentálnej stránke. 
 9. Udržiavanie čistoty a poriadku - Aktivity dôležité na budovanie návykov, režimu a samostatnosti dieťaťa.
 10. Rôzne každodenné aktivity v domácnosti - Zápájanie do spoločného rodinného života. Dieťa sa cíti byť viac angažované a začlenené v rodine, čo pozitívne vplýva na jeho psychiku a pochopenie medziľudských vzťahov.

Maľovanie farbami ako montessori aktivitaMaľovanie farbami ako montessori aktivita učiaca deti kreativite a návykom k čistote po skončení aktivity. Zdroj: Pixabay

3. Ako vybrať správne Montessori hračky

Samozrejme, dieťa by nemalo len pomáhať v domácnosti. Hra a výber správnych hračiek prinesie vašim deťom do života radosť a šťastie. Všetky pomôcky by mali byť prispôsobené veku dieťaťa, aby zaujali a podnecovali jeho fantáziu a tvorivosť. Klasické vystrihovanie a maľovanie obrázkov je základným prvkom hier podľa Montessori.

Vždy si zodpovedzte základné body pri výbere Montessori hračiek: 

 • Bude táto hračka rozvíjať a stimulovať dieťa, aby sa hralo samé? 
 • Spozná niečo cez túto hračku? Prípadne: Naučí sa niečo nové?
 • Vyvolá v ňom radosť? Túži po nej už dlhší čas? 
 • Je výhodná po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke?
 • Je adekvátna k veku môjho dieťaťa? 
 • Bude sa dať používať dlhšie časové obdobie? 
 • Je estetická a funkčná? 

Netreba zabúdať, že dieťa sa pri hre učí a hlavne spoznáva svet okolo seba. Hra má predovšetkým precvičiť základné zmysly a to najmä zrak, hmat, sluch, má podporovať pamäť a taktiež predstavivosť. 

My v DUBLEZ sme na to mysleli, a preto sme priniesli na trh originálne, drevené montessori hračky, ktoré sú nielen edukatívne a rozvíjajú jemnú notoriku, ale sú taktiež ekologické a vyrobené z dreva:

Drevená Montessori hračka - Zvieratká Drevená Montessori hračka - Zvieratká
+ 1
Drevené vkladačky pre deti
(2)
20,30 €
Drevená edukačná hračka - Ovocie Drevená edukačná hračka - Ovocie
+ 1
Drevené vkladačky pre deti
(1)
20,30 €
Drevená interaktívna hračka - Dinosaury Drevená interaktívna hračka - Dinosaury
+ 1
Drevené vkladačky pre deti
(0)
22,30 €

Hlavný prínos vhodne zvolenej hračky pre rozvoj dieťaťa:

 • Správna hračka rozvíja hrubú motoriku prostredníctvom pohybu.
 • Jemnú motoriku rozvíjajú pomôcky, ktoré sú zamerané na pohyby detských prstov a zápästí.
 • Mala by mať dostatok podnetov na vnímanie zrakom, aby rozvíjala fantáziu a predstavivosť.
 • Ideálna hračka má rozvíjať inteligenciu, logiku, emocionálnu stránku a estetické cítenie dieťaťa.

4. Vhodné Montessori hračky pre deti

Dieťa pri správne zvolenej hračke absorbuje obrovské množstvo skúseností, podnetov a poznatkov. Aby ste vedeli jednoducho vybrať hračku pre vaše dieťa, prinášame vám základné rozdelenie Montessori hračiek.

4.1 Didaktické Montessori hračky

Jedná sa predovšetkým o puzzle, kocky, stavebnice, pexesá a hlavolamy. Nie nadarmo majú svoje využitie v každej materskej škole. Predstavujú niečo medzi učebnou pomôckou a hračkou. Tieto Montessori hračky sú prostriedkom učenia v tej najprirodzenejšej forme. Nútia deti premýšľať a podnecujú ich k tvorivej činnosti. Učia sa taktiež správnej manipulácii s hračkami. Rozvíjajú u detí jemnú motoriku, koordináciu ,,ruka – oko“, precvičujú pamäť a sústredenie. Rozvíjajú inteligenciu a nútia detský mozog, aby premýšľal. 

Ak premýšlate nad drevenými eko puzzlami, ktoré budú rozvíjať nielen pamäť, ale taktiež vhodnou edukačnou pomôckou, odporúčame siahnuť po drevených puzzle z našej dielne DUBLEZ:

Drevené skladacie puzzle - Zvieratká džungle Drevené skladacie puzzle - Zvieratká džungle
+ 1
Drevené 3D puzzle
(0)
20,30 €
Drevená hračka pre deti - Zvieratká farmy Drevená hračka pre deti - Zvieratká farmy
+ 1
Drevené 3D puzzle
(1)
20,30 €
Drevené PUZZLE - Mapa okresov Slovenska Drevené PUZZLE - Mapa okresov Slovenska
8
+ 2
Nástenné mapy Slovenska
(8)
od 39,30 €
Drevené PUZZLE - Mapa okresov Česka Drevené PUZZLE - Mapa okresov Česka
5
+ 2
Mapy Česka na stenu
(0)
od 37,30 €

4.2 Drevené Montessori hračky pre deti

Drevené hračky plnia estetickú funkciu a budujú kladný vzťah k prírode, spoločnosti a umeniu. U nás v e-shope nájdete množstvo drevených hračiek s rôznou tematikou a princípmi Montessori. 

Naše Montessori drevené hračky sú očarujúce a výnimočné, skladajú sa z rôznych tvarov, a preto sú ideálne pre rozvoj pozornosti, myslenia, vnímania, pamäte, kreativity, jemnej motoriky, trpezlivosti a rozvíjajú slovnú zásobu. Drevené hračky sú prakticky nezničiteľné a bezpečné. Navyše chránia životné prostredie. 

Všetky naše hračky spĺňajú všeobecné požiadavky Montessori:

 • Ľahko udržiavatelné a hygienické - Všetky hračky sú vyrobené z dreva, ktoré nie je zdraviu škodlivé, sú bezpečné a nemajú ostré hrany. Deti sa s nimi nemôžu poraniť ani ublížiť iným. Povrch hračky je hladký, jemný a príjemný na dotyk. Navyše sa dajú ľahko vyčistiť vlhčenou utierkou a vydezinfikovať. 
 • Napĺňajú základné pedagogické osnovy – Hračky rozvíjajú osobnosť a tvorivosť dieťaťa, uspokojujú jeho túžbu po hre a povzbudzujú ho k samostatnosti a sebarealizácii. Podporujú tým zdravé sebavedomie dieťaťa. 
 • Estetickosť – Drevené skladačky zaujmú svojim tvarom, farbou a rozvíjajú u dieťaťa zmysel pre krásu a estetický vkus.

Dieťa hrajúce sa s drevenou hračkou
Dieťa hrajúce sa s drevenou hračkou. Zdroj: Pixabay.com

Zdroje:

 1. HAINSTOCK, E. 2013 Metoda Montessori a jak ji učit doma, prědškolní léta. Praha : Pragma, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7349-370-7.
 2. HELMINGOVÁ, H. 1992. Pedagogika M. Montessoriovej. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. 216 s., ISBN 80-08-00281-6.
 3. LUDWIG, H. – ONKENOVÁ, A. – ELSNER, H. et al. 2000. Vychováváme a vzdělávame s Márií Montessoriovou (Praxe reformně pedagogické koncepce). Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. 132 s., ISBN 80-7194-866-9.
 4. MIŇOVÁ, M., SLOVÁČEK, M. 2017. Dieťa je tvorcom človeka - Úvod do pedagogiky Márie Montessoriovej, Prešov : Rokus, 2017. 76 s. ISBN 978-80-89510-55-9.
 5. MONTESSORI ACADEMY. 2018. Princípy montessori pedagogiky. [online]. Sekule : Montessori Academy s. r. o., 2018. Dostupné na: <https://montessoriacademy.sk >.
 6. POUSSIN, CH. 2017. Montessori od narodenia do 3 rokov – Nauč ma byť samým sebou. Bratislava : Citadella, 2017. 180 s. ISBN 978–8182–078–6.
 7. SLOVÁČEK, M. – MIŇOVÁ, M. 2017. Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum, alebo Montessori pedagogika pre každého. Prešov : Rokus, s. r. o., 2017. 138 s., ISBN 978-80-89510-60-3.
 8. SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MONTESSORI. 2020. Montessori v SR. [online]. Bratislava : Slovenská asociácia Montessori, 2020. Dostupné na: <http://www.montessoria.sk/montessori-v-sr/materska-skola>.
 9. ŠEBESTOVÁ, V., ŠVARCOVÁ J. Maria Montessori – aktuálně. Praha : Vyšší pedagogická škola a strední pedagogická škola a gymnázium, 1996. 55 s.
 10. ZELINKOVÁ, O. 1997. Pomoz mi, abych to dokázal, pedagogika Márie Montessoriové a její metody dnes. Praha : Portál, 1997. 107 s., ISBN 80-7178-071-5.