MANDALA v hodnote 15,9 € ako DARČEK.

Nakúpte u nás aspoň za 20 € a získajte exkluzívne mandalu zadarmo. Platí len do vypredania zásob.

Čo je Strom života - všetko, čo potrebujete vedieť o jeho význame a symbolike
Zaujímavosti

Čo je Strom života - všetko, čo potrebujete vedieť o jeho význame a symbolike

Je obtiažne vysvetliť jednou vetou význam a symboliku stromu života, pretože sa nachádza v mnohých kultúrach a náboženstvách. Náš článok je natoľko rozsiahly, že sa v ňom dozviete všetky podstatné informácie o stromoch života z rôznych pohľadov.

V článku sa dozviete nasledovné veci: 

 1. Čo znamená strom života vo všeobecnosti
 2. Ako vnímali / jú rôzne kultúry význam stromu života

  1. Keltský strom života
  2. Židovský strom života - Kabala
  3. Strom života v Mezopotámii
  4. Budhizmus a strom života
  5. Čínsky strom života
  6. Kresťanský strom života
  7. Strom života a severská kultúra
  8. Mayský strom života
  9. Islam a strom života
  10. Slovanský strom života

1. Význam a symbolika stromu života vo všeobecnosti

Strom života je veľmi populárny a univerzálny symbol, ktorý predstavuje rôzne významy naprieč kultúrami a náboženstvami. Najčastejšie sa spájajú s nesmrteľnosťou alebo plodnosťou. Okrem kultúr majú stromy života svoje postavenie aj v náboženskej symbolike. Symbol stromu nepatrí do jednej konkrétnej kultúry, pretože sa používa po celom svete už po stáročia.

Strom je vnímaný ako posvätný symbol, ktorý nesie mnohé významy v náboženských aj duchovných filozofiách. Zatiaľ čo Strom života symbolizuje rôzne veci, existujú spoločné znaky, ktoré sú pre tento symbol naprieč viacerými kultúrami spoločné.

Všeobecný význam symbolu Stromu života

Strom života je prepojený so všetkým. Vo všeobecnosti znamená prepojenie všetkého vo vesmíre. Symbolizuje súdržnosť a slúži ako pripomienka toho, že nie ste nikdy sami. Jeho význam predstavuje to, že ste spojení so svetom. Korene stromu siahajú do hĺbky a šíria sa do zeme, čím prijímajú výživu od Matky Zeme a jeho vetvy siahajú až do neba, kde prijímajú energiu zo slnka a mesiaca.

Význam symbolov stromu života:

 1. Predok, rodina a plodnosť: Symbol Stromu života predstavuje spojenie s rodinou a predkami. Strom má zložitú sieť koreňov a konárov, ktoré predstavujú, ako rodina rastie a rozširuje sa po mnoho generácií. Symbolizuje tiež plodnosť, pretože vždy nájde spôsob, ako ďalej rásť prostredníctvom semien alebo nových stromčekov. Zelená farba listov zas symbolizuje jeho vitalitu.

Drevený strom života na stenu - Láska Drevený strom života na stenu - Láska
6
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(13)
od 20,30 €
Drevený strom na stenu - Srdce Drevený strom na stenu - Srdce
46
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(31)
od 15,80 €
Strom života z dreva - Rodina Strom života z dreva - Rodina
41
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(9)
od 22,60 €

 1. Rast a sila: Stromy sú univerzálny symbol sily a rastu, hlavne keď sú vysoké a silné. Svoje korene šíria hlboko do pôdy, čím zabezpečujú stabilitu. Pevnými a hlbokými koreňmi dokážu stromy potom zvládať aj tie najtažšie búrky, a preto sú významným symbolom sily. Strom života predstavuje rast, pretože začína rásť ako malý drobný stromček a za dlhú dobu vyrastie v obrovský silný strom. Strom rastie smerom von a predstavuje, ako človek rastie, silnie a zvyšuje svoje vedomosti a skúsenosti počas celého života.
 2. Individualita: Strom života symbolizuje individualitu, pretože všetky stromy sú jedinečné a ich konáre pučia na rôznych miestach v rôznych smeroch. Symbolizuje osobný rast človeka v jedinečnú ľudskú bytosť, keďže rôzne skúsenosti nás formujú do toho, kým sa staneme. Postupom času stromy získavajú viac jedinečných charakteristík. Časom sa vetvy odlamujú, počasie na nich vyberá svoju daň a narastajú nové. Toto je metafora toho, ako rastieme a meníme sa počas celého života a ako nás naše jedinečné skúsenosti formujú a zvyšujú našu individualitu.
 3. Nesmrteľnosť a znovuzrodenie: Strom života je symbolom znovuzrodenia, pretože stromy strácajú na jeseň listy a počas zimy sa zdajú byť mŕtve, ale potom sa na jar objavia nové púčiky s čerstvými listami. To predstavuje začiatok nového života, nový začiatok. Strom života tiež symbolizuje nesmrteľnosť, pretože aj keď starne, vytvára semená, ktoré nesú jeho podstatu, takže prežíva aj naďalej prostredníctvom nových stromčekov.
 4. Mier: Stromy vždy vyvolávali pocit pokoja a mieru, takže nie je prekvapujúce, že strom je taktiež symbolom pokoja a relaxu. Stromy majú uvoľnenú prítomnosť, ich kmeň je vysoký, pevný a stály, zatiaľ čo ich listy vejú vo vánku. Slúži ako pripomienka jedinečného upokojujúceho pocitu, ktorý získavame zo stromov.

2. Vnímanie symboliky a významu stromu života rôznymi kultúrami a náboženstvami

Strom života je možný pozorovať v rôznych kultúrach a náboženstvách. Jeho význam je ale chápaný naprieč svetom odlišne. Môžeme ho pozorovať v starovekej Mezopotámii, cez Egypt, až po Európu v keltskej, severskej a slovanskej kultúre. Čo sa týka náboženstiev, tento symbol môžeme pozorovať v budhizme, kresťanstve, judaizme, Islame alebo v Hinduizme. 

Teraz si vysvetlíme významy a začali by sme práve Keltským stromom života.

2.1 Keltský strom života - význam

Keltský strom života (v írštine Crann Bethadh) zohráva dôležitú úlohu v írskom dedičstve a patrí medzi najobľúbenejšie keltské symboly. V modernej dobe sa tento keltský symbol používa ako dekorácia alebo tetovanie. Skutočný význam keltského stromu života treba hľadať za jeho symbolikou.

Keltský strom života na stenu - Crann Keltský strom života na stenu - Crann
16
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(8)
od 15,80 €
Drevená dekorácia - Strom života Gaius Drevená dekorácia - Strom života Gaius
21
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(12)
od 22,00 €
Drevený strom života na stenu - Dub Drevený strom života na stenu - Dub
20
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(30)
od 27,50 €

Čo sa skrýva za symbolikou keltského stromu života? 

 • Keltský strom života symbolizuje silu prírody.
 • Keltovia verili, že stromy boli predkami ľudských bytostí.
 • V keltskej mytológii sa verilo, že strom života mal zvláštne právomoci.
 • Je známe, že keď sa v Írsku vytvorilo nové osídlenie, bol vysadený strom uprostred plantáže známy ako “Crann Bethadh” (čo v preklade znamená strom života).
 • Ľudia pod nimi organizovali zhromaždenia a tiež poskytovali prístrešie a jedlo divokým zvieratám. Kelti si uvedomovali, že bez stromov by bol život mimoriadne ťažký.

Tu je niekoľko ďalších zaujímavých faktov o keltskom strome života:

 • Stromy boli spojením so svetom duchov a predkov, živých bytostí a dverí do iných svetov.
 • Najposvätnejším stromom všetkého bol dub, ktorý predstavoval “axix mundi”, čo znamená v preklade stred sveta.
 • Keltské meno pre dub “daur” je pôvodom slova dvere - koreň dubu bol doslova bránou do iného sveta, ríše víly.
 • Okolo stromov existuje nespočetné množstvo írskych legiend. Napríklad: Ak zaspíte vedľa konkrétneho stromu, môžete sa prebudiť v rozprávkovej ríši.
 • To je dôvod, prečo samotný symbol života súvisí s vlastnosťami ako múdrosť, sila a dlhovekosť.
 • Keltovia verili, že ak by bol ich posvätný strom odrezaný, ich nepriatelia by boli zbavení moci.
 • Keltovia odvodili význam znovuzrodenia zo zmien ročných období, ktoré môžu pozorovať na každom strome (od jari až po zimu).
 • Rituály sa často konali na základe narodenia, smrti a znovuzrodenia. Verilo sa, že korene stromu prenikli do hlbín dolného sveta, vetvy stromu sa natiahli k nebesiam a kmeň zostal na zemskej rovine.
 • Dub je tiež známy tým, že priťahuje blesky. Túto vlastnosť stromu považujú Kelti za veľmi dôležité.

Keltský strom života ako bytový doplnok / obraz

Okrem silnej symboliky, ktorú nesie keltský strom života, je tento strom taktiež aj veľmi krásny dizajnový doplnok v domácnosti v podobe napríklad vyrezávaného obrazu na stenu. Preto sme sa v dielni DUBLEZ rozhodli zaradiť do ponuky aj tento keltský strom života. Krásny dub orámovaný v kruhovom ráme s dizajnom keltskej kultúry. A nedalo nám ho inak pomenovať ako Crann, čo je v preklade z írštiny slovo strom. A keďže už viete aj o symbolike, ktorú strom nesie, jeho význam na vašej stene naberie celkom nový význam.

2.2 Židovský strom života - Kabala

Azda najkomplexnejšie a najkomplikovanejšie vysvetlenie stromu života môžeme nájsť v Kabale, židovskej mystickej tradícii, ktorá je základom judaizmu a kresťanstva. Vysvetlenie tohto stromu života je veľmi komplikované, preto ho vysvetlíme len v skratke najjednoduchšie, ako sa dá. V prípade hlbšieho skúmania stromu života a kabaly odporúčame pristúpiť na literatúru, kde túto tému nájdete komplexne a podrobne vysvetlenú. 

Strom života podľa Kabala

Strom života (Kabala) je odvodený z Kvetu života. V hebrejčine je to mystický symbol, ktorý sa používa na opis našej životnej cesty k Bohu. Strom života je živá forma nášho vesmíru. 

Je to usporiadanie desiatich vzájomne prepojených sfér (nazývaných sephiroth, v preklade „sfér resp. kruhov“), ktoré predstavujú ústredný organizačný systém židovskej kabalistickej tradície alebo „kozmológiu“ Kabaly. Každá sféra má svoje charakteristické vlastnosti, vlastnú energiu a funguje v súvislosti s ostatnými sférami. Tieto sféry sú prepojené 22 cestami. Dohromady teda strom života obsahuje 32 ciest, 10 sfér a 22 ciest. Cesty prepájajú sféry. Tieto prepojenia nesú určitú energiu. 10 sfér =  desať archetypálnych čísel Pythagorovho systému a 22 ciest predstavuje 22 písmen hebrejskej abecedy.

Obsahuje všetky božské vlastnosti a energie. Strom života je trojrozmerný, a v menšom meradle ho obsahuje každý človek, tak ako napr. DNA. Je to preto, že každý z nás má v sebe božskú iskru. Našou úlohou je správne prežiť tie cesty, ktoré sme si vybrali pre naše konkrétne vtelenie. Sú to tri cesty z materiálneho stromu života (jedna strana stromu) a tri cesty zo spirituálneho stromu života (druhá strana stromu). Strom života bol vždy chápaný v spojitosti s cestou späť do vyšších svetov.

Strom života sa považuje za mapu vesmíru a psychiky, poradie stvorenia vesmíru a cestu k duchovnému osvieteniu.

Židovský strom života - Kabala so všetkými sférami
Zdroj: wikipedia.org

Vysvetlenie jednotlivých 10 sfér stromu života: 

 1. Kether - Koruna, vedomie, samotný Stvoriteľ. Kether predstavuje začiatok, najjemnejšiu energiu, kde každou ďalšou sférov je energia viac a viac materiálna.
 2. Chokhmah - Múdrosť, energia, počiatok. Predstavuje impulz, zrod myšlienok, tvorivosť.
 3. Binah - Porozumenie, forma. Výsledok týchto dvoch slov je tvorba sily naberajúca formu a štruktúru.
 4. Chesed - V preklade milosrdenstvo. Preberá energiu zo sféry Binahu a pridáva k nej ďalší prítok energie a to hlavne ženské funkcie ako láska, milosrdnosť a schopnosť vytvárať formu a materializovať sa.
 5. Gevurah - Znamenajúci prísnosť. A pretože protiklady musia byt v rovnováhe, Gevurah dopĺňa sféru Chesed plnú lásky o prísnosť, boj, prekážky, reakciu, prechádzanie skúškami a nútnosť konať.
 6. Tiferet - Predstavuje krásu. Nachádza sa v strednej línii stromu života a zaisťuje harmóniu sfér Chesed a Gevurah. Rovnováha, centrum, stred, krása, pravda, srdce stromu.
 7. Netzach - V preklade z hebrejčiny víťazstvo. Tvorí sa tu ľudská kreativita a tvorivá sila. Sféra predstavuje skrytú inteligenciu, niečo, čo je v každom z nás a musíme to v sebe objaviť. Naša prirodzenosť, ktorá bola potlačená prekážkami, ktoré sa nachádzajú vo svete. Je to sféra kreatívnej mágie, sexuality a umenia. Dá sa prirovnať k pravej časti mozgu.
 8. Hod - Vyvažuje sféru Netzach. Môžeme ho prirovnať k ľavej strane mozgu, pretože predstavuje racionalitu, rozum. Tu emócie a inštinkt z Chesedu a a Gevurahu dostávajú formu, začínajú pôsobiť. Intelekt vyvažuje emócie. Na zachovanie zdravej osobnosti musí byť Hod s Netzach v rovnováhe.
 9. Yesod - Znamená základ. Je výsledkom Netzach a Hod. Sídli tu ľudská duša, podvedomie, osobnosť, skúsenosti a ego, z ktorého sa učíme. Reprezentuje tehotnú ženu, ktorá má porodiť. Dieťa je stvorené zo všetkých predošlých sfér. Proces evolúcie ducha do hmotnej podoby.
 10. Malkuth - Posledná sféra znamenajúca víťazstvo. Reprezentuje hmotný vesmír tak, ako ho poznáme. Je to sféra prežívania fyzickej reality skrz zmysly, cez naše hmotné telo. Je to výsledok zjednoteného stromu života.

Strom života nehovorí iba o pôvode fyzického vesmíru z nepredstaviteľného, ​​ale aj o mieste človeka vo vesmíre. Pretože človek investuje do mysle a vedomie sa v Kabale považuje za ovocie fyzického sveta, prostredníctvom ktorého môže pôvodná nekonečná energia prežívať a prejavovať sa ako konečná entita. Keď energia stvorenia zhustne do hmoty, predpokladá sa, že obráti svoj smer späť do Stromu, až kým nebude opäť zjednotená so svojou skutočnou prirodzenosťou. Kabalista sa teda snaží poznať seba a vesmír ako prejav Boha a urobiť cestu návratu po etapách podľa Sephirotha, až kým nedosiahne uskutočnenie, ktoré hľadal.

Nás najviac zaujal práve strom života podľa Kabaly. Práve preto sme sa rozhodli naše okrasné drevené stromy života na stenu pomenovať podľa jednotlivých sfér. Konkrétne sme vybrali pre naše strom života tieto 4 sféry

 1. Yesod - Reprezentuje proces evolúcie ducha do hmotnej podoby, a preto sa náš strom života Yesod podobá na stromového enta, teda kombináciu človeka a stromu.
 2. Chokhmah - reprezentuje múdrosť, preto sme ako metaforu múdrosti zvolili strom života bonsaj. Bonsaje rastú aj niekoľko storočí a nie nadarmo sa hovorí "Čím starší, tým múdrejší".
 3. Binah - reprezentuje štruktúru a formu. U nás je Binah ako strom života veľmi vyvážený symetrický strom.
 4. Malkuth - Jediný strom života v našej ponuke, ktorý sa nenachádza v kruhovom ráme.

Drevený strom života na stenu - Yesod Drevený strom života na stenu - Yesod
142
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(108)
od 15,80 €
Drevený obraz strom života - Chokmah Drevený obraz strom života - Chokmah
78
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(65)
od 15,80 €
Drevený strom života na stenu - Binah Drevený strom života na stenu - Binah
26
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(20)
od 14,60 €
Drevený strom života na stenu - Malkuth Drevený strom života na stenu - Malkuth
48
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(55)
od 22,60 €
2v1 Stromy života na stenu - Hod a Netzach 2v1 Stromy života na stenu - Hod a Netzach
16
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(16)
od 23,60 €

2.3 Strom života v starovekej Mezopotámii 

Mezopotámia, ktorá sa nachádzala na území Asýrie (Severné povodie rieky Tigris, Ázia) siaha až do obdobia 10 000 rokov pred Kristom. Tu môžeme pozorovať tzv. Asýrsky strom života, ktorý predstavoval sériu uzlov a línií kríženia (samotný strom života). Bol to dôležitý náboženský symbol, ktorý sa nachádzal v asýrskych palácoch na stenách. Vedľa stromu života sa na každej strane nachádzali tzv. ochrancovia, často vyobrazovaní tzv. ľudskými okrídlenými džinmi alebo orlickými okrídlenými génmi. Tí prinášali stromu vodu vo vedrách, ako je možné vidieť aj na fotke. Pokiaľ v jednej ruke držali vedro a druhú mali pozdvihnutú s kužeľom, znamenalo to akt požehnania. Predpokladá sa, že toto vedro obsahovalo buď peľ (oplodnenie) alebo svätú vodu. Nad stromom života sa nachádzal kráľ, ktorý bol požehnaný alebo oplodnený týmto vedrom. Assyriológovia nemajú pomenovanie tohto symbolu, preto mu bol pridelený názov „Strom života“.

Strom života v starovekej Mezopotámii
Zdroj: britishmuseum.org

2.4 Budhizmus a strom života

V budhizme je Strom života známy ako Bhodiho strom a verí sa, že je to strom osvietenia. Pod týmto stromom dosiahol Buddha osvietenie, takže sa považuje za veľmi posvätný symbol.

Bhodiho strom ako vyobrazenie stromu života v budhizme
Zdroj: wikipedia.org

2.5 Čínsky strom života

Podľa čínskej mytológie sa vyzobrazuje strom života v podobe broskyne, ktorú stráži drak a fénix. Drak je v čínskej kultúre uctievaný za nesmrteľnosť. Tento strom prináša broskyňu len raz za 3000 rokov. V taoizme sa traduje príbeh, podľa ktorého ten, kto túto magickú broskyňu zje, stane sa nesmrteľným.

Čínsky strom života v podobe broskyne, ktorú stráži drak a fénix - Ilustrácia
Zdroj: pinterest.com

2.6 Kresťanský strom života

V tomto prípade je Strom života uvedený v knihe Genesis. Predpokladá sa, že strom bol vysadený v „Edenovej záhrade“. Jeho ovocie malo zaručiť večný život, teda nesmrteľnosť. Aby Adam a Eva po tom ako jedli zo stromu poznania dobra a zla už viac nejedli z tohto stromu, tak ich Boh vyhnal z rajskej záhrady.

V kresťanstve je stromom života strom, ktorý prináša ovocie udeľujúce nesmrteľnosť. Podľa presvedčenia katolíckych kresťanov symbolizuje strom života ľudstvo, ktoré je bez hriechov a korupcie. Mormonská biblia má zas trochu iný pohľad na strom života. Podľa mormónov symbolizuje lásku. Strom je uvedený aj v knihe Zjavenie a predpokladá sa, že má liečivé vlastnosti.

2.7 Severský strom života a severská mytológia

V severskej mytológii je Odin bohom, ktorý vládne všetkej mágii a chráni veľkú studňu múdrosti a vedomostí v koreni svetového stromu Yggdrasill, ktorého sila podporuje celý vesmír. Pod vetvami Yggdrasilla sa Odin stáva zasväteným kúzelníkom a objavuje šamanské povolanie, získava vnútorný zrak a liečivé schopnosti.

Yggdrasill svojimi vetvami zasahuje do duchovnej ríše Asgardu, ktorá predstavuje vyššie ja. Strednou oblasťou stromu je svet Midgardu, svet ľudského ega a osobnosti. Korene siahajú až do podsvetia stromových trpaslíkov a škriatkov, do miesta tieňov a podvedomých zmyslov. Yggdrasil je silná os, okolo ktorej sa otáčajú tri roviny existencie.

Strom Yggdrasill zo severskej mytológie - Ilustrácia
Zdroj: wikipedia.org

2.8 Mayský strom života - význam

Pre mayskú mytológiu bol Strom života, nazývaný Yaxche, životne dôležitou súčasťou mayského kozmického pohľadu. Mayovia verili, že strom života je reprezentáciou tvaru mayského vesmíru, a že tento strom spája tri hlavné ríše vesmíru: nebeskú ríšu, pozemskú ríšu a podsvetie Mayov nazývané Xibalba.

Mayjský strom života Yaxche vytesaný do kameňa
Zdroj: pinterest.com

Prepojenie troch ríš

Mayovia verili, že posvätný strom života pochádza z podsvetia, ako je to znázornené v príbehu Hrdinovia dvojčiat a iných mayských mytologických príbehoch. Podľa nich sa strom najprv stal začiatkom života, začínajúc v podsvetí a počas svojho výstupu zrodil život na Zemi. Neskôr uviedol do pohybu hviezdy a nebeské telesá. Podľa mayských presvedčení posvätný strom formoval čas a priestor v našej svetskej ríši.

Verili tiež, že strom sa zdvýhal ďalej do výšky, až konečne dosiahol nebeskú ríšu, v ktorej uviedol nebeské telá do pohybu a pomohol tak formovať mayský vesmír. Týmto spôsobom Mayovia verili, že posvätný strom života prenikol a priamo ovplyvnil všetky tri ríše mayského vesmíru. Mayovia považovali strom života za vertikálnu os spájajúcu všetky tri kozmické ríše. 

Reprezentácia ako strom Ceiba

Mayovia považovali strom Ceiba za interpretáciu posvätného stromu života v skutočnom svete. Práve preto bol strom Ceiba vysadzaný vo všetkých mayských osadách a mestách. Typický Ceiba má dlhý, rovný kmeň a zaujímavo kryje netopiere v koreňoch. Mayovia považovali rovný a dlhý kmeň za znázornenie horizontálnej osi spájajúcej 3 ríše.

Strom ceiba - fotografia
Zdroj: pinterest.com

Nakoniec je strom Ceiba pokrytý baldachýnom lístia s vetvami rozprestierajúcimi sa vo všetkých štyroch smeroch. Mayovia verili, že toto predstavovalo štyri hlavné smery. Tento strom sa dodnes pestuje v centre mayských dedín a považuje sa za miesto významných náboženských rituálov.

Korene stromu ceiba sú obrovské a dostatočne duté, aby boli dostatočne priestranné a slúžili ako veľká jaskyňa. Tieto korene zvyčajne hostia netopiere, ktoré ďalej posilnili symbol stromu Ceiba ako symbol stromu života. A to preto, lebo netopiere sú typicky spájané s podsvetím mayskej mytológie, teda v tomto prípade podsvetie Mayov, nazývané Xibalba.

2.9 Strom života v Islame

Strom života je v Koráne známy ako Strom nesmrteľnosti. Objavil sa v Edene a je to strom, z ktorého jedli Adam a Eva po tom, čo im to Alah zakázal.

2.10 Slovanský strom života

Strom života predstavuje v slovanskej mytológii svetovú os, centrum sveta a inkarnáciu vesmíru ako celku. Koruna stromu života siaha k oblohe, korene obývajú podsvetie. Strom života je typický pre ruské, bieloruské, ukrajinské, poľské, slovenské, české, slovinské, chorvátske, srbské, bosenské, macedónske a bulharské národné ľudové rozprávky. Tento obrázok kombinuje vertikálne (strom od zeme po nebesia) a horizontálne (cesta) súradnice sveta. Bieloruský folklórny obraz stromu života napríklad priamo súvisí so svadobným obradom: Nevesta by nemala dať svoje kone na „nešťastný strom “, ale mala by ich umiestniť tam, kde včely prinášajú med, ktorý zasa steká ku koreňom stromu.

Strom života v mnohých slovanských rozprávkach reprezentuje miesto, kde prebývajú slovanskí bohovia a svätí. V koreňoch stromu žije démonický tvor - had, ktorý je často metamorfózou boha Velesa. V slovanskom svadobnom folklóre obraz stromu života zvyčajne stelesňoval úrodnosť v prírode.

Slovanský strom života - Ilustrácia
Zdroj: pinterest.com

Stromy života z dielne DUBLEZ:

Keltský strom života na stenu - Crann Keltský strom života na stenu - Crann
16
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(8)
od 15,80 €
Drevená nálepka - Kvet života na stenu Drevená nálepka - Kvet života na stenu
32
+ 9
Kruhové mandaly
(18)
od 14,60 €
Slovanský strom života Slovanský strom života
43
+ 9
Drevené stromy života na stenu
(16)
od 15,80 €